Jdi na obsah Jdi na menu
 


ETIKA A ETIKETA TAEKWONDO

9. 10. 2019

Nejcennější přínos taekwondo ztělesňuje etiketa, pravidla, která usměrňují cvičencovo chování a přístup až do hloubky srdce. Taekwondo rozvíjí skromnost v chování, zdravé sebevědomí, pocit sounáležitosti a organizovanost. Formality uvnitř systému taekwondo plodí obětavost, laskavost a ohleduplnost.

x6.gif

Cvičenec taekwondo by měl žít v souladu s vysokými etickými nároky, je třeba však nezbytné etiketu nechápat jako bezmyšlenkovité vykonávání předepsaných formalit, ale každou poklonu či rituál vykonat opravdově, celým srdcem, pouze pak může mít etiketa význam a pozitivní dopad na cvičence. Při pozdravu kyongne je třeba, vždy v sobě projevit úctu a zdvořilost k partnerovi, či učiteli, nebo k dojang (místo k tréninku). Je bezúčelné vykonávat úklony a při tom v sobě nepocítit pokoru a upřímnou zdvořilost. Pozdrav kyongne se skládá ze dvou slov: kyong: úcta, ne: zdvořilost, etika.

x6.gif

Pravidla / zásady etikety:

Pozdrav kyonge se vykonává při vstupu i odchodu z tělocvičny – dodžang; při příchodu k trenérovi, jakož i při odchodu od něj; při započetí a ukončení cvičení se spolucvičencem, při započetí a ukončení souborného cvičení.

x6.gif

Etický kodex taekwondo:

Každý cvičenec taekwondo by měl být: disciplinovaný, skromný, trpělivý, poctivý, spravedlivý, ohleduplný, zdvořilý, usilovný,.

Taekwondista nesmí taekwondo zneužívat (použití jen v případě sebeobrany).

Taekwondista musí mít respekt před nositelem vyššího technického stupně.

x6.gif

Každý cvičenec je zavázán:

- úctou k lidem kolem sebe včetně členů rodiny a přátel

 - respektem vůči rodičům, trenérům a držitelům vyšších technických stupňů

- zodpovědností, která narůstá spolu s jeho schopnostmi

x6.gif

Z čehož plyne, že:

- respektuje bezpečnostní opatření tělocvičny a netrénuje proto s hodinkami, řetízky, ani s jinými nebezpečnými předměty

- nosí na trénink čistý dobok s páskem v barvě odpovídající jeho technickému stupni

- se klaní při vstupu do tělocvičny a na začátku tréninku

- během tréninku poslouchá trenéra i ostatní majitele vyšších technických stupňů

- nenarušuje trénink bavením se s ostatními ani jiným nevhodným chováním

- nepoužívá Taekwondo mimo místa k tomu určená, pokud jemu samotnému nebo někomu z jeho blízkosti nehrozí nebezpečí

- i v takovém případě se zachová adekvátně podle situace a upřednostní mírové řešení, je-li to možné